WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

www.lorealpartnershop.com/tr

 

L’Oréal'in arzusu, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için örnek bir kurumsal vatandaş olmaktır. Dürüstlük ve açıklığa büyük değer vermekteyiz ve sizinle güvene ve

L’Oréal Professional Ürünler Bölümü’ne tahsis edilmiş bu Web Sitesine hoş geldiniz. (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır)

Lütfen bu Web Sitesinin kullanımını düzenleyen bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyun (bundan böyle "Kullanım Şartları"). Bu Web Sitesini kullanmakla, bu Kullanım Şartlarını çekincesiz olarak kabul edersiniz.

Web Sitesini kullanımınızla ilgili herhangi bir talep için, satış danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

YASAL UYARI

Web Sitesi URL adresi: lorealpartnershop.com

Yayıncı ve Barındıran: L’Oréal Türkiye A.Ş. (bundan böyle "Yayıncı", "Biz" veya "Bizi" olarak anılacaktır.)

 

1.WEBSİTESİNE ERİŞİM

Bu Web Sitesine erişmek ve kullanmak için, Yayıncının mevcut bir müşterisi olan profesyonel bir güzellik işletmesi olmanız ve Yayıncı nezdinde aktif bir ticaret hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Bu hesaba erişmek için geçerli e-posta adresine ihtiyaç duyacaksınız.

Web Sitesine ve/veya belirli bölümlerine erişim PIN kodlarının kullanımını gerektirebilir. Böyle bir durumda, söz konusu kodları gizli tutmak için gerekli adımların atılması sizin sorumluğunuzdadır. Elbette, bunları dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak söz konusu kodların hileli kullanımını engellemek üzere Web Sitesine ve/veya belirli bölümlerine erişim girişimlerinin sayısı sınırlı olabilir. Lütfen haberdar olabileceğiniz herhangi bir hileli kullanımı Bize bildirin. Bu Kullanım Şartları kapsamında belirtilen kuralların herhangi bir ihlali halinde, erişiminizi askıya alma hakkını saklı tutarız.

İnternete erişmeye ve kullanmaya ilişkin ek ücretler sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

2.FİKRİ MÜLKİYET

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Web Sitesinin geliştirilmesi ciddi yatırımlar gerektirmiştir. Web Sitesi ve içerdiği unsurların her biri (yani markalar, resimler, metinler, videolar vb.) fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Web Sitesinin (tamamen veya kısmen) herhangi bir ortamda, ticari amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer amaçlarla kullanımına, çoğaltılmasına veya gösterimine izin verilmeyecektir.

Bu Web Sitesi aracılığıyla, indirmeye izninizin olduğu içerikleri size temin edebiliriz (bundan böyle "İndirilebilir İçerik"). Size yalnızca kişisel ve özel kullanım için, ücretsiz olarak ve Fransız kanunları ve yabancı kanunlar ve de uluslararası antlaşmalar ile tanımlanan fikri mülkiyet haklarının yasal koruma süresi boyunca, İndirilebilir İçeriği kullanmaya yönelik münhasır olmayan ve devredilemez bir hak vermekteyiz. Web Sitesinin herhangi bir çoğaltımı, gösterimi, değişikliği veya dağıtımı yasak olacaktır. Söz konusu İndirilebilir İçeriği indirmekle veya kullanmakla, onları bu Kullanım Şartlarına uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz.

 

 1. Üçüncü Taraf Hakları

Her türlü fikri mülkiyet hakkı ve/veya edebi, sanatsal ve/veya sınai mülkiyet hakları ve reklam hakları (birinin imajına ilişkin hak dahil) dahil olmak üzere, söz konusu içeriklerin sessiz kullanımına olanak vermek için, Web Sitesi aracılığıyla yayınlamayı isteyebileceğiniz içeriklerle bağlantılı olarak gerekli tüm izinleri ve aleniyet haklarını güvence altına alacağınızı hatırlatırız. Örneğin, son mimari ögeleri, görünebilecek reklam tasarımlarını veya giysi tasarımlarını (kısaltmalar, logolar vb.) gösteren içeriklere (özellikle fotoğraflar) ilişkin hakları güvence altına alacaksınız.

 

 1. Kullanıcı İçerikleri

Bu Web Sitesi aracılığıyla, metin, fotoğraflar, videolar, görüşler vb. gibi kullanıcı içeriklerine (bundan böyle "Kullanıcı İçeriği") tahsis edilmiş bir alan temin edebiliriz.

Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcı İçeriğini yayınlamakla, Bize, söz konusu Kullanıcı İçeriğini dağıtmaya, tercüme etmeye, ondan türev eserler yaratmaya, diğer eserlere dahil etmeye yönelik (tamamen veya kısmen) telifsiz, gayrikabili rücu, münhasır olmayan, dünya genelinde ve Fransız kanunları ve yabancı kanunlar ve de uluslararası antlaşmalar (müteakip ilave edici veya tadil edici yönetmelikler) ile tanımlanan fikri mülkiyet haklarının yasal koruma süresi boyunca lisans verirsiniz.

Söz konusu kullanıma, L’ORÉAL Grubunun veya bağlı kuruluşlarının, ürünlerinin ve/veya markalarının, tüm kurum içi veya harici, kurumsal veya finansal iletişim amaçları, reklam ve tüm halkla ilişkiler, tarihsel veya arşivleme amaçları için, özellikle aşağıdaki ortamlarda izin verilecektir:

 • Miktarda sınırlama olmaksızın, tüm formatlarda yayınlama,
 • Yayını sınırı sayısı olmaksızın, yazılı basın,
 • Yayıncılık, sınırsız sayıda yayın, satış ekibi ve dağıtım ağı (toptancılar, perakendeciler, acenteler vb.) dahil özellikle kurum içi iletişim amacıyla yayıncılık, etkinlikler, kongre broşürleri, ticaret fuarları, stantlar; İşletmeden İşletmeye iletişim, profesyonel basında, sınırsız sayıda yayın ve/veya miktar için;
 • Web siteleri (Facebook, Twitter, YouTube veya Dailymotion gibi sosyal ağlar dahil, her türlü web sitesi veya ortam) aracılığıyla, elektronik, BT, dijital, multimedya, İnternet ve İntranet yayıncılığı, sınırsız sayıda ekleme ve yayın,
 • Reklam ortamları aracılığıyla (perakende satış noktalarında ve L’ORÉAL Grubu markalı ürünler üzerinde dahil) (bundan böyle "Ortamlar").

Söz konusu sosyal ağların üçüncü taraflara ait platformlar olduğu ve buna göre, söz konusu sosyal ağlar aracılığıyla Kullanıcı içeriğinin dağıtımı ve kullanımının söz konusu üçüncü taraflarca tanımlanan kullanım şartlarıyla düzenleneceği tarafınıza bildirilir. Dolayısıyla, içeriğin tarafımızca veya üçüncü taraflarca sosyal ağlarla tanımlanan kullanım şartlarına uygun olarak herhangi bir kullanımından, lisanslı hakların kapsamı ve süresi açısından ve İçeriğin kaldırılmasından sorumlu olmayacağız. İçeriğin sosyal ağlarla tanımlanan kullanım şartlarına uygun olarak kullanımıyla ilgili üçüncü taraf hak taleplerinin ele alınmasından sorumlu olacaksınız.

Buna ilaveten, İçeriğe bir arama motorunda referans verilebileceğini ve dolayısıyla Web Sitesi dışındaki hedef kitle tarafından erişilebileceğini size hatırlatırız.

Bu izin, Kullanıcı İçeriğinin imajınızı veya sözlerinizi değiştirmemesi kaydıyla, Bize İçeriğinizi başta belirlendiği gibi uyarlama ve/veya Kullanıcı İçeriğine dair yararlı görebileceğiniz bir açıklama yapma imkânı verir.

Ayrıca, Kullanıcı İçeriğinin kullanımı, şehriniz, ülkeniz veya yaşınız gibi anonimleştirilmiş bilgiler ve/veya açıkça izin vermişseniz, adınız veya takma adınız gibi, kimliğinizin belirlenmesine olanak veren bilgiler ile gelir.

Bu Web Sitesi aracılığıyla yayınlayabileceğiniz Kullanıcı İçeriği tarafınızca ve sadece sizin sorumluluğunuz altında seçilecektir. Ancak Kullanıcı İçeriğinin geçerli mevzuatla veya kabul gören ahlak standartlarıyla veya burada belirtilen ilkelerle çelişmeyeceğini size hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda, Davranış Tüzüğü dahil bu Kullanım Şartlarına uymayabilecek Kullanıcı İçeriğini dilediğimiz zaman kaldırma hakkını saklı tutarız.

Buna ilaveten, başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan Kullanıcı İçeriğine erişirseniz, söz konusu kullanıcının haklarına uymanız gerekecektir ve özellikle, söz konusu yayınlanmış içeriği ilgili kullanıcının önceden rızası olmadan çoğaltmayacak veya yaymayacaksınız.

3.DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ

Hoşgörü ve başkalarına saygı değerlerini desteklemekteyiz.

Bu nedenle, bu Web Sitesini kullanmakla, aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

- ırksal veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançları açığa çıkaran kişisel veriler;

- sendika üyeliği;

- genetik veriler, yalnızca bir insanı tanımlamak için işlenen biyometrik veriler;

- sağlıkla ilgili veriler;

- bir kişinin cinsel yaşamı veya cinsel yönelimi ile ilgili veriler;

 

• Irkçı, şiddet içeren, yabancı düşmanı, kötü niyetli, kaba, müstehcen veya yasadışı yorumlar aktarma;

• Zararlı, karalayıcı, izinsiz, kötü niyetli ya da gizlilik veya aleniyet hakları üzerinde ihlal edici, şiddeti, ırksal veya etnik nefreti körükleyici olabilecek ya da ağır ahlaksızlık veya belirli suçları veya kabahatleri işlemeye yönelik tahrik niteliğinde olabilecek herhangi bir içeriği yayma;

• Web Sitesini siyaset, propaganda veya dinini yayma amaçları için kullanma;

• Web Sitesinde gösterilen marka/markalar ile rekabet eden ürünlerin ve/veya hizmetlerin reklamını veya tanıtımını yapan herhangi bir içeriği yayınlama;

• Web Sitesini bir çöpçatanlık servisi olarak kullanılması dahil olmak üzere istenen amacından saptırma;

• Soyadı, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi, bir kişinin ismen ve özel olarak kimliğinin belirlenmesine doğrudan veya dolaylı olarak olanak verebilecek bilgileri önceden ve açık rızası olmadan yayma;

• Küçükler için üzücü olabilecek bilgiler veya içerikler yayma;

• Başkalarının gözünü korkutma veya taciz etme;

• Herhangi birinin yazılımlar, ticari markalar, fotoğraflar, resimler, metinler, videolar vb. ‘ne ilişkin haklara aykırı olanlar dahil yasadışı faaliyetler yürütme;

• Reşit olmayanları resmeden içerik (fotoğraflar ve videolar dahil) yayma.

• Örneğin çıplaklık, pornografi, saldırgan dil, şiddet veya suç faaliyeti içeren uygunsuz içerik veya materyalleri görüntülememeli veya paylaşmamalıdır;

• Uygunsuz davranışlarda bulunmamak veya başkalarının hassasiyetlerini incitme olasılığı bulunan davranışlarda bulunmamak;

• Herhangi bir elektronik iletişim aracıyla ana bilgisayarlarımızla yapılan konuşma ekranlarının veya tele-danışmaların görüntülerini yakalamamak ve/veya kaydetmemek ve/veya yaymamak.

 

Yukarıda sıralanan ilkelere uyulmaması, bu Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir ve aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bunu derhal sona erdirmek için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutarız:

• Bu Web Sitesine ve Web Sitesinde sağlanan hizmetlere erişim ve kullanım hakkının derhal, geçici veya kalıcı olarak geri alınması;

• Kullanıcı hesabının silinmesi;

• Bu Web Sitesine yüklenen Kullanıcı İçeriğinin Kaldırılması;

• Bu tür bilgileri yasaların gerektirdiği şekilde kolluk kuvvetlerine ifşa edilmesi;

• Hukuki takibat başlatmak ve/veya cezai kovuşturmaya sevk edilmesi.

Yukarıda belirtilen tüm önlemleri herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak alma hakkımız saklıdır. Bu önlemlerin uygulanması, IP adresinizin işlenmesi anlamına gelebilir.

İnsanlığa karşı suçlara göz yumabilecek, ırksal nefreti ve/veya şiddeti körükleyebilecek veya çocuk pornografisiyle ilgili olabilecek Kullanıcı İçeriğinden haberdar olursanız, L’Oréal Türkiye A.Ş. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom 2. Blok 14-15-16 kat, 34768 Ümraniye/İstanbul adresine detaylı bir mektup göndererek, mektubunuzda söz konusu içeriği tespit ettiğiniz tarihi, kimliğinizi, URL'yi, ihtilaflı içeriğin açıklamasını ve yazarının kullanıcı kimliğini belirtmek suretiyle, Bize derhal bildirebilirsiniz.

Herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yukarıda sıralanan ilkeleri, sizin haklarınızı veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız (örn. herhangi bir aykırılık, hakaret, gizliliğin ihlali), L’Oréal Türkiye A.Ş. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom 2. Blok 14-15-16 kat, 34768 Ümraniye/İstanbul adresine detaylı bir mektup göndererek, e-postanızda/mektubunuzda söz konusu içeriği tespit ettiğiniz tarihi, kimliğinizi, URL'yi, ihbar edilen içeriğin açıklamasını ve yazarının kullanıcı kimliğini belirtmek suretiyle, Bize derhal bildireceksiniz.

Söz konusu bildirimlerin aşağıdakileri hususları içermesi gerekmektedir:

• bildirimin tarihi;

• gönderen gerçek kişi ise: soyadı, ilk ve ikinci adı, mesleği, adresi, uyruğu, doğum tarihi ve yeri;

• muhatabın adı ve adresi veya tüzel kişi ise, kurumsal unvanı ve kayıtlı ofisleri;

• bildirilen olguların açıklaması ve özel konumu (örn. ihbar edilen içeriğe URL bağlantısı);

• olgular için geçerli yasal hükümlerin ve koşulların (gerekçeler) belirtilmesi dahil, söz konusu içeriğin neden kaldırılması gerektiği,

• ihbar edilen bilgilerin veya faaliyetlerin yazarına veya yayıncısına gönderilen, durdurulmalarının, kaldırılmalarının veya değiştirilmelerinin istendiği yazışmaların bir kopyası ya da yazara veya yayıncıya ulaşılamamasının gerekçesi.

Eksik bir bildirim dikkate alınmayabilir. UYARI: Herhangi bir kişinin asılsız veya yanlış bilgiler göndererek kaldırılmasını temin etmek ya da yayılmasını durdurmak için herhangi bir içeriği veya faaliyeti ihbar etmesi cezai işlem gerektirebilir.

 

4.WEBSİTESİNDE YER ALAN BİLGİLER

 1. Genel Hükümler

Özellikle üçüncü taraflardan ötürü, bu Web Sitesinde mevcut bilgilerde yanlışlıklar ve eksikler olabileceğini size hatırlatırız. Web Sitesinde mümkün olan en kısa sürede yanlışlıkları gidermeyi veya söz konusu bilgileri tamamlamayı taahhüt ederiz.

 1. Tavsiyeler ve Güzellik Profili

Bu Web Sitesinde sunulan tavsiyeler ve/veya güzellik profilinizi tanımlamak için kullanıma sunulan araçlar sadece uzman kozmetik tavsiyesi almaya yönelik simülasyonlardır.

Verdikleri bilgiler tamamen yol gösterme amaçlıdır ve hiçbir koşulda tıbbi teşhis veya klinik konsültasyonun yerini almayacaktır veya tıbbi tedavinin yerini tutmayacaktır.

Buna göre, söz konusu araçların kullanımından kaynaklanan tavsiyelerden bütünüyle tatmin olmanızı garanti edemeyiz ve onlardan yararlanmanıza ilişkin sorumluluk üstlenemeyiz.

Daha fazla bilgi için veya şüphe halinde, hekiminize danışmanızı öneririz.

 1. Hipermetin Bağlantıları (Hypertext)

Web Sitesinde yer alan hipermetin bağlantıları, sizi üçüncü taraflarca yayınlanan ve içeriklerini kontrol edemediğimiz web sitelerine yönlendirebilir. Buna göre, söz konusu hipermetin bağlantılarının sadece İnternette göz atma deneyiminizi kolaylaştırma amacıyla dahil edilmiş olması halinde, üçüncü taraf web sitelerini ziyaret etmek kendi kararınız ve sadece kendi sorumluluğunuzda olacaktır.

 

5.KİŞİSEL VERİLER

Özellikle siz (i) bir hizmete abone olduğunuzda; (ii) İndirilebilir İçeriği indirdiğinizde; (iii) oturum açtığınızda; (iv) bir oyun/yarışma için başvurduğunuzda; (v) bize bir e-posta gönderdiğinizde; (vi) bir ankete veya çalışmaya cevap verdiğinizde sizinle ilgili kişisel veriler toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı göz atın.

 

6.COOKIES

Çerezler, siz Web Sitesine (ziyaret edilen sayfalar, bu erişimin tarihi ve saati vb.) göz atarken cihazınızda bırakılan ve aynı Web Sitesine eriştiğinizde okunabilecek küçük dosyalardır (bundan böyle "Çerezler").

Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, çerez tablomuza bakabilirsiniz.

 

7.WEB SİTESİNDE VE KULLANIM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Özellikle herhangi bir yeni geçerli mevzuata ve/veya yönetmeliklere uyum ve/veya Web Sitesinin iyileştirilmesi amacıyla, Web Sitesinde ve bu Kullanım Şartlarında yer alan içeriklerde ve bilgilerde değişiklik yapabiliriz.

Herhangi bir değişiklik, bu Kullanım Şartları kapsamında yürürlüğe girmeden önce Web Sitesi aracılığıyla size bildirilecektir. Değişiklik sarih onayınızı gerektirmedikçe, Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz yeni Kullanım Şartlarını kabulünüz olarak değerlendirilecektir.

                                     

8.SORUMLULUK REDDİ

Web Sitesine ve İndirilebilir İçeriğe erişimi sürdürmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ancak Web Sitesinin sürekli kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini garanti edemeyiz. Nitekim, özellikle teknik bakım amacıyla, Web Sitesinin tamamına veya bir kısmına erişimi geçici olarak askıya almamız gerekebilir.

Ayrıca İnternet ve BT veya telekomünikasyon ağlarının hatasız olmadığı ve kesintilerin ve arızaların meydana gelebileceği belirtilir. Bu konuda herhangi bir garanti sağlayamayız ve dolayısıyla aşağıdakiler dahil ancak onlarla sınırlı olmaksızın, İnternetin ve BT veya telekomünikasyon ağlarının kullanımıyla ilgili olabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulmayacağız:

 • İnternet üzerinden verilerin ve/veya bilgilerin kötü iletimi ve/veya alımı;
 • Harici izinsiz girişler veya bilgisayar virüsleri;
 • Bozuk alım ekipmanları veya iletişim ağları ve
 • Web Sitesinin düzgün çalışmasını engelleyebilecek İnternet arızası.
 • Son olarak, sorumluluğumuz, diğer her türlü zarar veya kayıp hariç olmak üzere, doğrudan zararla sınırlı olacaktır. Daha açık ifadeyle, sınırlı olmaksızın kar, gelir veya şerefiye kaybı ile ilgili dolaylı zararla sınırlı olacaktır.

Son olarak, sorumluluğumuz, diğer her türlü zarar veya kayıp hariç olmak üzere, doğrudan zararla sınırlı olacaktır. Daha açık ifadeyle, sınırlı olmaksızın kar, gelir veya şerefiye kaybı ile ilgili dolaylı zararla sınırlı olacaktır.

 

9.GEÇERLİ HUKUK VE İHTİLAFLAR

Bu Kullanım Şartları İngiliz hukukuna tabi olacaktır ve taraflar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine başvurmayı kabul ederler.

Herhangi bir konu için, lütfen Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçin:

Arabuluculuğu düzenleyen geçerli kurallar uyarınca, herhangi bir tüketici ihtilafı öncelikle yazılı olarak aşağıdaki adresten Müşteri Hizmetlerine gönderilecektir:

 

L’Oréal Türkiye A.Ş. Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom 2. Blok 14-15-16 kat, 34768 Ümraniye/İstanbul