GENEL SATIŞ ŞARTLARI

LOREALPARTNERSHOP.COM

 

Bu genel satış şartları ve L’Oréal Türkiye A.Ş. ile Alıcı arasındaki sözleşme ilişkisi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır ve taraflar İstanbul mahkemelerine başvurmayı kabul ederler. Bir ihtilaf halinde, taraflar, herhangi bir mahkeme davası açmadan önce mahkeme dışında uzlaşmaya gayret edeceklerdir.

YASAL UYARI

Web Sitesi URL adresi: lorealpartnershop.com

Yayıncı ve Barındıran: L’Oréal Türkiye A.Ş. (bundan böyle "Yayıncı", "Biz" veya "Bizi").

lorealpartnershop.com'a ("Web Sitesi") hoş geldiniz.

Web sitesine göz atma sürecinizi ve web sitesi üzerinden ürünler ve/veya ilgili hizmetler ("Ürünler") sipariş ettiyseniz sizinle olan ilişkimizi düzenleyecek olan bu genel satış şartlarını ("GSS"), Web Sitesi Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz.

Bu GSS'de kullanılan "Siz" veya "Alıcı" ifadeleri web Sitesine göz atan kişi ve/veya web sitesi üzerinden ürünler sipariş eden şirket anlamına gelecektir; "Biz" veya "Satıcı" yukarıdaki yasal bildirimde belirtilen şirket anlamına gelecektir; Alıcı ve Satıcı bundan böyle birlikte "Taraflar" ve ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

Web Sitesi üzerinden sunulan Ürünün herhangi bir siparişi, sipariş süreci sırasında ilgili kutuya tıklayarak bu GSS'yi ikrar etmenizi ve açıkça kabul etmenizi gerektirecektir.

Geçerli kanunlar ve yönetmelikler uyarınca, bu GTS kapsamında yer verildiği gibi bir satın alma emrini onaylamanın Taraflar arasında bir e-sözleşme ve tüm siparişin ve söz konusu sipariş kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarların geçerli delili niteliğinde olacağı belirtilir.

Bu GSS, perakende satış noktaları, diğer dağıtım veya pazarlama kanalları aracılığıyla satış için geçerli olup olmadığına bakılmaksızın ve hariç tutulan tüm diğer satış koşullarına bakılmaksızın geçerli olacaktır.

 

İÇİNDEKİLER

 

1. SATIN ALMA ŞARTLARI

2. SİPARİŞLER VE ÖDEME

3. KİŞİSEL VERİLER

A) KİŞİSEL VERİLER

B) ÇEREZLER

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

A) MÜCBİR SEBEP

B) KISMİ GEÇERSİZLİK

C) TÜM GSS

D) GSS'DE DEĞİŞİKLİK

E) GEÇERLİ HUKUK

 

 1. SATIN ALMA ŞARTLARI

Bu Web Sitesi, Satıcının Professional Ürünler Bölümünün müşterilerinin yılın 365 günü, günün 24 saati boyunca sipariş vermek için kullanımlarına yöneliktir. Bu siparişler, Müşteri Hizmetleri Ekibi ve Satış Temsilcisi aracılığıyla verilen siparişlerle tamamen aynı şekilde işlenecektir. Bu web sitesi aracılığıyla işlenen siparişler Standart Satış Şartları Ve Koşullarımıza uygun olarak verilecektir ve bunlar verilen tüm siparişlerde geçerli olacaktır.

 1. SİPARİŞLER VE ÖDEME

Her türlü sipariş ödeme yükümlülüğünü beraberinde getirir, yani sipariş verilmesi ödeme yapmanızı gerektirir. Ödemeler bu Satış Şartları doğrultusunda alınacaktır ve aşağıdaki yollarla yapılabilir:

 • Ve işlevin mevcut olması durumunda (ve şüpheye mahal vermemek açısından, "satış öncesi" için olmamak üzere), kredi kartıyla (Visa veya MasterCard), burada (i) kart numarasını; (ii) son kullanma tarihini; (iii) kart hamilinin numarasını; (iv) kartın arkasındaki 3 haneli güvenlik kodunu (yalnızca Visa ve MasterCard) girmeniz gerekecektir.

Kredi kartı işlemleri güvenli bir şekilde yapılacaktır. Standart Satış Şartları ve Koşullarının kabulü üzerine (sipariş sürecinin bir parçası olarak), siparişin ödemesi için özel bir Site sayfası açılacaktır. Kredi kartıyla ödemeyi seçerseniz, ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme sunucusuna otomatik olarak bağlanacaksınız. Ödeme hizmeti sağlayıcısının sunucusu, ödeme yöntemleriyle ilgili tüm olası verileri mümkün olduğunca etkin bir şekilde korumaya yönelik bir SSL (Güvenli Soket Katmanı) şifreleme süreciyle güvenlik altına alınacaktır ve Alıcının bankacılık bilgilerinin hiçbir zaman Satıcının BT sistemi aracılığıyla iletilmemesini sağlayacaktır. Dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Satıcının bilgisayara aktarılmış kayıtları veya diğer kayıtlı verileri Satıcı ile Alıcı arasında yapılan işlemlerin geçerli delilini teşkil edecektir.

Ürünlerin Sitedeki resimleri yalnızca gösterim amaçlıdır. Sitede fotoğrafları gösterilen Ürünlerin renk tonunun orijinal ürünlerin doğru bir temsili olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilse de özellikle bilgi teknolojisini kullanarak rengin yeniden üretilmesindeki teknik sınırlamalar nedeniyle değişkenlikler meydana gelebilir. Ürünleri gösteren resimler sözleşmenin kapsamına girmez ve L’Oréal, Sitede sunulan Ürünleri gösteren fotoğraflardaki veya grafiklerdeki hatalardan veya yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerin ambalajları Sitede gösterilenden farklılık gösterebilir.

Ürünler stok durumuna göre ürünler sipariş edilebilir. Örneğin bir ürünün stokta bulunmaması veya artık mevcut olmaması nedeniyle ya da Web Sitemizdeki fiyatta bir hata nedeniyle size bir ürünü tedarik edemezsek, siparişinizi işleme almayacağız. Ürün için halihazırda ödeme yapmışsanız, ürünün tam tutarını mümkün olan en kısa sürede size iade edeceğiz. Mevcut olmayan ürünün yerini almak üzere ikame ürün gönderilmeyecektir. Ürünler stokta kalmamışsa veya mevcut değilse, Satıcı sorumlu tutulamaz.

Mevcut bir ihtilaf halinde, önceki bir siparişi tamamen veya kısmen ödememişseniz, kredi/banka kartı ödeme yetkisi bankacılık kuruluşları tarafından reddedilmişse ya da tam veya kısmi ödememe halinde, Satıcı, tüm siparişleri veya teslimatları reddetme hakkını saklı tutar.

 1. KİŞİSEL VERİLER
 1. Kişisel Veriler

Yıldız ile işaretlenmiş ve posta sipariş amacıyla toplanan tüm kişisel bilgiler (kişisel veriler), söz konusu bilgiler siparişlerin işlenmesi veya teslim edilmesi ve faturaların düzenlenmesi amacıyla gerekli olduğu için istenecektir. Söz konusu bilgiler kesinlikle gizlidir ve yalnızca Satıcının ve alt yüklenicilerinin aynı yükümlülükler altında, sadece siparişlerin işlenmesi amacıyla Gizlilik Politikası uyarınca kullanımı içindir.

Alıcının kendi kişisel verilene erişme, onları değiştirme, düzeltme veya silme hakkına sahip olacağı belirtilir.

Alıcı, buradan Satıcının Müşteri Hizmetlerine bir mesaj veya kimliğini göndererek bu hakkını kullanabilir.

Alıcı, ilgili kutuyu işaretleyerek önceden rızasını beyan etmişse, Satıcıdan Satıcının Ürünleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alabilir. Alıcı, siparişin teyidi üzerine rızasını beyan etmek suretiyle önceden veya ileride başvuru yaparak reddini beyan etmek suretiyle sonradan söz konusu bildirimleri reddetme hakkını saklı tutar.

 1. Çerezler

Web sitesi, çerezler kullanmaktadır. Çerezler, Alıcının kişisel bilgisayarında saklanan bilgisayar dosyalarıdır. Satıcının bu Web Sitesindeki çerezleri kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen uyarıları okuyun.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 1. Mücbir Sebepler

Hiçbir Taraf, mücbir sebeplerden kaynaklanması durumunda bu GSS kapsamındaki yükümlülüklerinin tümünü veya bir kısmını ifa etmemek nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebepler, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yayınladığı içtihatla ve geçerli mevzuatla tanımlanan kriterleri karşılayan herhangi bir olay anlamına gelecektir.

Bir mücbir sebep olayı iddiasında bulunan herhangi bir Taraf, söz konusu mücbir sebep olayının meydana gelmesini takiben beş (5) iş günü içinde diğer Tarafa bildirecektir. Taraflar, mücbir sebep olayı süresinde siparişin ifa şartlarını karşılıklı olarak belirlemek üzere mümkün olan en kısa sürede toplanacaklardır. Mücbir sebep olayı nedeniyle aksaklık bir (1) ay veya daha uzu süre devam ederse ve Satıcı siparişi yerine getiremeyecek durumdaysa, Satıcı, duruma göre, Alıcıya para iadesi yapacaktır.

 1. Kısmi Geçersizlik

Bu GSS kapsamındaki hükümlerden herhangi birinin herhangi bir kanun veya yönetmelik ya da bir yetkili yargı mahkemesinin verdiği nihai karar kapsamında geçersiz olduğunun kabul veya tespit edilmesi halinde, diğer tüm hükümler tamamen yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

 1. GSS’nın Tamamı

Bu GSS ve Alıcıya gönderilen özet sipariş tek bir sözleşmeyi oluşturacaktır ve ürünlerin site aracılığıyla çevrimiçi siparişine ilişkin taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını yansıtacaktır.

Bu iki belge arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde, bu GSS esas alınacaktır.

 1. GSS’nin Tadili

Alıcının değişiklikler yapmaması kaydıyla bu GSS'yi kaydetmeye veya yazdırmaya yetkili olacağı belirtilir.

Web Sitesinin her sayfasındaki "Genel Satış Şartları" etiketi aracılığıyla geçerli GSS her zaman erişilebilir olacaktır.

Satıcı, zaman zaman bu GSS'yi güncelleyebilir. Böyle bir güncelleme, spesifik ön bildirimin Web Sitesinde gösterilmesine tabi olacaktır.

 1. Geçerli Hukuk

Bu GSS ve Alıcı ile Satıcı arasındaki sözleşmenin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Alıcı ile Satıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde, yukarıdaki 8. Madde kapsamında arabuluculuk süreciyle çözüme ulaşılamadığında, söz konusu ihtilaf yetkili İstanbul Mahkemelerine havale edilecektir.